facebook

Techno Heat Sp. z o.o.
to wyłączny i bezpośredni
przedstawiciel  w Polsce firm:

RG

Power

 

 

 

Adres :
Techno Heat sp. z o.o.,
30-733 Kraków,
ul. Bagrowa 1/29
tel/fax: 012 421 79 40

Gazowe nagrzewnice powietrza model LX

Typoszereg LX obejmuje bardzo wydajne nagrzewnice gazowe o mocy cieplnej od 15 kW do 140 kW, dostarczane w komplecie z systemem odprowadzania spalin. Posiadają certyfikat do zasilania wyłącznie gazem ziemnym, grupy H - G20 i propanem - G31. Urządzenia są kategorii Cat II2E3P (PL). Nagrzewnice gazowe są zaprojektowane do podwieszania podstropowo lub alternatywnie do zamontowania na wspornikach i są przeznaczone głównie do ogrzewania hal przemysłowych, hal sportowych, kortów i magazynów. Wszystkie modele, z wyjątkiem jednostek LX EA, przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nagrzewnice gazowe typoszeregu LX są przystosowane do pracy z zamkniętą komorą spalania i są wyposażone w wewnętrzny wentylator wyciągowy, zamontowany za wymiennikiem ciepła, który służy do odprowadzenia spalin i zasysania powietrza do spalania.


Urządzenia te mogą być stosowane w pomieszczeniach, w których powietrze jest zanieczyszczone np. pyłem, mgłą olejową itp.; ale nie są to urządzenia hermetyczne i dlatego nie mogą być używane w strefach sklasyfikowanych jako niebezpieczne, zgodnie z odpowiednimi przepisami lub obszarach narażonych na znaczne podciśnienie w wyniku działania układów wyciągowych.

 

Wyróżniamy następujące modele typoszeregu:

 • LX F – nagrzewnice gazowe z wentylatorem osiowym,
 • LX Ccf – nagrzewnice gazowe z wentylatorem odśrodkowym,
 • LX V – nagrzewnice gazowe podstropowe z wentylatorem osiowym,
 • LX D – nagrzewnice gazowe dokanałowe (bez wentylatora) do pracy z układami kanałowymi,
 • LX Duo – nagrzewnice gazowe dwukierunkowe z dwoma wentylatorami osiowymi,
 • LX EA – nagrzewnice gazowe do użytku na zewnątrz obiektów.

 

Nagrzewnice gazowe są standardowo wyposażone w: palniki typu "in-shot" Palnik modulowany, w pełni automatyczne sterowanie zapłonem, elektrodę jonizacyjną, sterowanie dopływem gazu z funkcją zabezpieczającą, wewnętrzny wentylator wyciągowy spalin, główny wentylator powietrza (osiowy lub odśrodkowy) oraz termostat granicznych temperatur wentylatora. Opcjonalnie mogą być doposażone w: podłączenie kanału wlotowego, przyłączenie kanału wylotowego, kształtki kanałowe wylotowe 30°, 45°, kolano wylotowe 90°, pionowe / poziome żaluzje (kierownice) wylotu powietrza oraz inne modułowe komponenty kanałowe.

 

Nagrzewnice gazowe LX:

 • zasilane gazem ziemnym lub płynnym,
 • pracują z zamkniętą lub otwartą komorą spalania,
 • niskie zużycie paliwa,
 • wysoka sprawność na poziomie 92-93%,
 • zredukowana zawartość NOx w spalinach,
 • antywibracyjny montaż wentylatorów,
 • zoptymalizowany zakres mocy od 15 kW do 140 kW.

 

Nagrzewnice wyposażone są we wszystkie zabezpieczenia gazowe wymagane przez polską normę oraz są zgodne z wymogami Dyrektywy Europejskiej ErP 2009/125/WE i 2009/140/WE obowiązującymi od 1.01.2021 r. 

 


Pliki do pobrania:

Karta katalogowa nagrzewnic NV

powrot >>
© Techno Heat sp. z o.o. 2009-2013
wykonanie: domena.pl