facebook

Techno Heat Sp. z o.o.
is direct and sole representative 
in Poland for:

RG

Power

Adress :
Techno Heat sp. z o.o.,
30-733 Kraków,
ul. Bagrowa 1/29
tel/fax: 012 421 79 40

Serwis

Witamy na stronach działu serwisowego firmy Techno Heat.

W ramach prowadzonej przez nas działalności jako autoryzowany serwis gazowych i olejowych urządzeń grzewczych prod. Powrmatic (Wielka Brytania) oraz Roberts-Gordon COMBAT (U.S.A) świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pierwszych uruchomień (odbiór gwarancyjny, rozruch urządzeń), pełnej obsługi gwarancyjnej oraz prac konserwatorsko-naprawczych w okresie pogwarancyjnym. Nasza siedziba mieści się w Krakowie i stąd prowadzimy prace na terenie całego kraju. Wieloletnie doświadczenie w serwisowaniu przedmiotowych urządzeń grzewczych (promienniki gazowe rurowe, nagrzewnice gazowe, nagrzewnice olejowe),  bliska współpraca z działami inżynierskimi Producentów oraz własny lokalny magazyn części zamiennych powodują, że w 99,5% przypadków nasz Serwis jest w stanie podołać stawianemu wyzwaniu w czasie jednego pobytu u Klienta.

W zakresie poszczególnych grup obsługiwanych urządzeń (promienniki gazowe rurowe, nagrzewnice gazowe, nagrzewnice olejowe) świadczymy:
1. Doradztwo techniczne w zakresie montażu urządzeń.
2. Doradztwo techniczne w zakresie podłączeń elektrycznych (zasilania i sterowania).
3. Odbiory gwarancyjne wraz z rozruchem instalacji (tzw. pierwsze uruchomienia).
4. Obsługa gwarancyjna (przeglądy gwarancyjne).
5. Obsługa pogwarancyjna (przeglądy okresowe, roczne, półroczne).
6. Doraźne prace konserwatorsko – naprawcze (usuwanie awarii).
7. Konsultacje techniczne i pomoc zdalna.
8. Sprzedaż i dostawa części zamiennych.

Doradztwo techniczne w zakresie montażu i podłączeń elektrycznych.
Oferowane przez nas urządzenia grzewcze: promienniki gazowe rurowe, nagrzewnice gazowe, nagrzewnice olejowe są dostarczane do Klienta bezpośrednio od Producenta. Montaż urządzeń na hali jest po stronie Klienta, który może to wykonać własnymi siłami, poprzez usługi dowolnie wybranej firmy instalacyjnej, z którą współpracuje na rynku lokalnym  lub skorzystać z Instalatora poleconego przez nas. Niezależnie, z której opcji skorzysta Klient, na każdym etapie montażu służymy swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Odbiory gwarancyjne, pierwsze uruchomienia.
Każda instalacja grzewcza zarówno nowa, jak i modyfikowana a zbudowana w oparciu o dostarczone przez nas promienniki gazowe, nagrzewnice gazowe czy nagrzewnice olejowe przed pierwszym uruchomieniem wymaga sprawdzenia zgodności z wytycznymi Producenta w zakresie montażu mechanicznego, podłączeń gazowych, spalinowych lub powietrzno-spalinowych oraz elektrycznych. Po pozytywnej weryfikacji powyższych, przystępujemy do tzw. pierwszego uruchomienia. Po jego przeprowadzeniu i przeszkoleniu z zakresu obsługi, przekazujemy niezbędną dokumentację wymaganą przepisami obowiązującego prawa (m.in. certyfikat CE, deklaracja zgodności, karta gwarancyjna itp.) , która formalnie uprawnia do eksploatacji przedmiotowej instalacji grzewczej.

Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna.
Zarówno w okresie gwarancyjnym jak i po jego zakończeniu świadczymy usługi w zakresie przeglądów okresowych, prac konserwatorskich i napraw. Coroczna obsługa techniczna poza zapewnieniem bezpieczeństwa i minimalizacją kosztów eksploatacji skutkuje zwiększeniem żywotności serwisowanych urządzeń. Możemy w tym miejscu pochwalić się instalacjami pracującymi nieprzerwanie i w dobrej kondycji od przeszło 20-stu sezonów grzewczych.

Wszelkie prace wykonujemy na podstawie pisemnego zlecenia, każdorazowo w oparciu o przedstawioną i zaakceptowaną przez Klienta kalkulację techniczno-cenową konkretnej usługi. W szczególnych przypadkach i na wyraźne życzenie Klienta możemy działać na podstawie całorocznej umowy serwisowej, której warunki są ustalane indywidualnie.
Na wszystkie wykonane prace oraz dostarczone przez serwis części zamienne udzielamy gwarancji.

© Techno Heat sp. z o.o. 2009-2013
wykonanie: domena.pl